PGM har semesterstängt under vecka 29-31, beställningsvaror skickas vecka 33. Hoppas ni har överseende. Trevlig sommar!

Synliggöra Saco-S lokalt

Synliggöra Saco-S lokalt

För att behålla och stärka inflytandet lokalt är det viktigt att vi inom Saco-S förblir många och växer.

Vi tagit fram dessa produkter för att hjälpa dig, som lokalt förtroendevald, i ditt arbete med att rekrytera fler medlemmar
för att ni ska synas mer på arbetsplatsen. Tanken med produkterna är att de ska ha en tydlig nytta och en koppling till
arbetet. Visionen är att de ska användas dagligdags, som bärare av vårt varumärke, och leda till att Saco-S är det
självklara valet för akademiker i staten.

För mer information om hur du kan få hjälp att rekrytera, och Saco-S arbete kring detta, klicka här.